Saimaan kanava

Suomen suurin, yhtenäisin ja kulkukelpoisin sisävesistö on Vuoksen vesistö (Saimaan järvialue), joka laskee Vuoksen kautta Laatokkaan. Vesistö ulottuu Lappeenrannasta ja Imatralta Savonlinnan kautta Varkauteen, Kuopioon ja Joensuuhun sekä latvareitit mukaan ottaen aina Iisalmeen ja Nurmekseen saakka.


Saimaa meriyhteyteen vuonna 1968

Saimaan järvialueen väylien merkitys on ratkaisevasti kasvanut, kun ne Saimaan kanavan kautta jälleen vuonna 1968 yhdistettiin Suomenlahteen ja kun Saimaalle ruopattiin ns. syväväylät. Tämän teki mahdolliseksi Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuonna 1963 tehty sopimus kanavan Venäjän puoleisen osan ja Malyi Vysotski -saaren vuokraamisesta Suomelle. Nyt pystyvät jopa 2500 tonnin lastauskykyiset alukset liikennöimään Itä-Suomen sisävesiltä Euroopan rannikon sekä Keski-Euroopan ja Venäjän sisävesien satamiin.

814 km syväväyliä
Saimaan järvialueen väylästöön kuuluu kolmenlaisia julkisia väyliä:


•syväväylät, sallittu syväys 4,2 m (vedenkorkeuden salliessa suurempikin eli 4,35 m), väylien yhteispituus 814 km
•pääväylät, sallittu syväys > 2,4 m, yhteispituus 1560 km
•sivuväylät, sallittu syväys < 2,4 m, yhteispituus 1203
Väylä avomereltä kanavalle

Suomenlahden kansainväliseltä vesialueelta päästään kanavalle Somerin itäpuolitse johtavaa väylää, joka on merkitty merikarttoihin 11,12,140 ja 141.
Väylä kulkee Vihrevoin saaren ohi ja jatkuu Malyi Vysotski-saaren kohdalta Vysotskiin-Viipurin väylänä, jolta Saimaan kanavan tuloväylä erkanee Maariankiven kohdalla.
Matka kansainväliseltä vesialueelta Vihrevoin saarelle on 95 km ja siitä Brusnitchnoen sululle 36 km.
Tuloväylän sallittu syväys Vysotski -saarella olevaan satamaan saakka on 7,3 ja siitä Viipurin satamaan 6,5 m. Saimaan kanavalle erkanevan väylän sallittu kulkusyvyys on 4,35 m laskettuna vedenpinnasta MW -0,25 m.


Saimaan kanava on tärkein Suomen kanavista. Se on 43 kilometriä pitkä, joka yhdistää Saimaan Suomenlahteen. Saimaan kanavasta lähes puolet sijaitsee Venäjältä vuokratulla alueella.

Saimaan kanavan sivuille pääset tästä.